Νέα

Στις 22/2 ξεκινούν οι αιτήσεις για το e-lianiko με επιδότηση 100% για δημιουργία e-shop

Στις 22/2/2021 ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για την κατασκευή ή αναβάθμιση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος αφού το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ καλύπτει τη δαπάνη 100%.
Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 31 ημέρες. (Ημερομηνία Έναρξης Αιτήσεων: 22/2/2021 – Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων: 24/3/2021).
Το νέο πρόγραμμα θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που, μεταξύ άλλων, είτε έχουν κύριο ΚΑΔ 47 είτε έχουν ΚΑΔ (λιανικό) με τα μεγαλύτερα έσοδα.
Το ύψος της επιδότησης θα είναι:
 • Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Το Eshop που θα κατασκευαστεί ή θα αναβαθμιστεί πρέπει να περιλαμβάνει τις πιο κάτω λειτουργίες:

 • να λειτουργεί σε 2 γλώσσες
 • να λειτουργεί σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version
 • να ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι) και αποθήκης (ποσότητα ειδών)
 • να ενσωματώνει λειτουργίες σφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον)
 • να λειτουργεί βάσει προδιαγραφών “προσβασιμότητας” (Accessibility requirements for ICT products and services)

Επιδοτείται επίσης η αγορά εξοπλισμού Πληροφορικής, με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού να είναι 30%.

Σε περίπτωση αναβάθμισης Eshop δεν επιδοτείται η αγορά εξοπλισμού Πληροφορικής.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του Eshop δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Θα υπάρξει διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 40υ τριμήνου του 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Κάντε την αίτηση σας στο νέο πρόγραμμα και αναβαθμίστε τη ψηφιακή παρουσία της επιχείρησης σας, αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος:

 • Πρόσβαση των πελατών από κάθε γεωγραφικό σημείο
 • Συνεχής λειτουργία (24/7)
 • Αύξηση πωλήσεων
 • Άμεση ενημέρωση του κοινού για νέα προϊόντα
 • Χαμηλότερα κόστη

Στη Web Progress, αναλαμβάνουμε την κατασκευή του e-shop σας σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και σας εγγυόμαστε τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποδοτικού ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση τελευταίας γενιάς τεχνολογικών εργαλείων του Web Development.
Αναλαμβάνουμε επίσης, μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη, την πλήρη υποβολή του φακέλου ΕΣΠΑ και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *