Η Χριστίνα είναι απόφοιτος του University of Hertfordshire της Αγγλίας.

Έχει εργαστεί ως “Lead & CRM Manager” προσφέροντας καθοδήγηση και ενημέρωση για κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ασχολήθηκε με την διατήρηση και διαρκή ανάπτυξη του πελατολογίου.
Στη συνέχεια ανέλαβε την δημιουργία ημερήσιων/εβδομαδιαίων αναφορών (report), καθώς και τον έλεγχο μαζί με την διαχείριση δραστηριοτήτων σε πρόγραμμα Galaxy CRM ολόκληρου του Ομίλου.
Στην πορεία ανακάλυψε πως στόχος της ήταν η δημιουργία ισχυρών και μακροχρόνιων συνεργασιών, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης που να αφορούν και να προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών.

Ο ρόλος στην Web Progress ως Business Development Manager αφορά στον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης,
στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και στην συνολική επέκταση της παρουσίας της Web Progress.
Η Χριστίνα διαμορφώνει μακροχρόνιες σχέσεις με νέους αλλά και με τους υπάρχοντες πελάτες!

Η αναλυτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, το πνεύμα ομαδικότητας, η επιμονή στην επίτευξη στόχων και η σωστή διαχείριση χρόνου την καθιστούν το κατάλληλο άτομο για τον ρόλος της ως Business Development Manager.

Παράλληλα είναι Διατροφολόγος και Δασκάλα χορού, οπότε κάτι που απολαμβάνει είναι να συνδυάζει την ευεξία με την διασκέδαση.

Απολαμβάνει τα ταξίδια τόσο που στο τελευταίο ξέχασε να επιστρέψει!

Η Χριστίνα είναι απόφοιτος του University of Hertfordshire της Αγγλίας.

Έχει εργαστεί ως “Lead & CRM Manager” προσφέροντας καθοδήγηση και ενημέρωση για κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ασχολήθηκε με την διατήρηση και διαρκή ανάπτυξη του πελατολογίου.
Στη συνέχεια ανέλαβε την δημιουργία ημερήσιων/εβδομαδιαίων αναφορών (report), καθώς και τον έλεγχο μαζί με την διαχείριση δραστηριοτήτων σε πρόγραμμα Galaxy CRM ολόκληρου του Ομίλου.
Στην πορεία ανακάλυψε πως στόχος της ήταν η δημιουργία ισχυρών και μακροχρόνιων συνεργασιών, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης που να αφορούν και να προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών.

Ο ρόλος στην Web Progress ως Business Development Manager αφορά στον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης,
στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και στην συνολική επέκταση της παρουσίας της Web Progress.
Η Χριστίνα διαμορφώνει μακροχρόνιες σχέσεις με νέους αλλά και με τους υπάρχοντες πελάτες!

Η αναλυτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, το πνεύμα ομαδικότητας, η επιμονή στην επίτευξη στόχων και η σωστή διαχείριση χρόνου την καθιστούν το κατάλληλο άτομο για τον ρόλος της ως Business Development Manager.

Παράλληλα είναι Διατροφολόγος και Δασκάλα χορού, οπότε κάτι που απολαμβάνει είναι να συνδυάζει την ευεξία με την διασκέδαση.

Απολαμβάνει τα ταξίδια τόσο που στο τελευταίο ξέχασε να επιστρέψει!