Αναλαμβάνουμε την παροχή χώρου φιλοξενίας για την ιστοσελίδα σας, παρέχοντάς σας απεριόριστο χώρο για απεριόριστες βάσεις δεδομένων (είναι κάτι που οι περισσότεροι δε θα σας το πουν). Φιλοξενία ιστοσελίδων με ελληνική ip για πιο γρήγορη φόρτωση της ιστοσελίδας σας και για βελτίωση του page load time.